tel./fax 77 453 64 52
grunt@grunt.opole.pl

Geotechniczna obsługa i nadzór budowy i robót ziemnych

Nasza firma zajmuje się również dziedziną pod szeroką nazwą: obsługa geotechniczna obiektów kubaturowych i liniowych na etapie ich realizacji. Dzięki posiadanemu sprzętowi jesteśmy w stanie przeprowadzić kontrolę zagęszczenia wbudowywanych warstw nasypowych i gruntów w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów.

W ramach obsługi geotechnicznej budów wykonujemy badania laboratoryjne cech fizycznych gruntów min. w aparacie Proctora.

Kontrola zagęszczenia gruntu wykonywana jest przez nas zarówno w terenie jak i w laboratorium i na jej potrzeby wykorzystywane są następujące urządzenia:

  • sonda lekka dynamiczna – do badania stopnia i wskaźnika zagęszczenia
  • lekka płyta dynamiczna – do badania modułu odkształcenia podłoża
  • płyta VSS – do badania modułów odkształcenia podłoża
  • sonda udarowo obrotowa SLVT – do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie
Zapoznaj się z naszą pełną ofertą >>>

Galeria zdjęć