tel./fax 77 453 64 52
grunt@grunt.opole.pl

Projektowanie i dokumentowanie geologiczne i geotechniczne

Prace terenowe najczęściej kończymy opracowaniem kameralnym. Stanowią je różnego rodzaju dokumentacje, opinie i raporty. Wykonujemy kompleksowe opracowania zarówno w zakresie geologii inżynierskiej (dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczna - w zależności od kategorii geotechnicznej gruntu i stopnia złożoności warunków geologicznych), jak i hydrogeologii (dokumentacja hydrogeologiczna). Posiadamy niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną aby nasze dokumentacje w wyczerpujący sposób opisywały warunki geologiczne i hydrogeologiczne badanego podłoża, a wnioski w nich zawarte umożliwiały prawidłowe i ekonomiczne podjęcie decyzji o rodzaju i głębokości posadowienia obiektów budowlanych.

W ciągu swojej działalności wykonaliśmy ponad 4500 opracowań. Dzięki bogatemu archiwum, którym dysponujemy w wielu przypadkach możemy ograniczyć zakres nowych badań dzięki czemu nasza usługa staje się o wiele tańsza.

Posiadane oprogramowanie komputerowe do graficznej i opisowej prezentacji wyników wierceń oraz innych robót geologicznych pozwala na przejrzyste i czytelne zobrazowanie warunków gruntowych badanego obszaru.

Klientom indywidualnym oferujemy badania podłoża gruntowego wraz z dokumentacją pod zabudowę jedno- i wielorodzinną, wykonywanie badań terenowych i sporządzanie opinii hydrogeologicznych pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wykonujemy również pełną dokumentację przed- i powykonawczą (wymaganą Prawem Geologicznym i Górniczym) związaną z&nbps;wykonywaniem i zabudową odwiertów pionowych dla pomp ciepła.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą >>>