tel./fax 77 453 64 52
grunt@grunt.opole.pl

Studnie wiercone, urządzenia do monitoringu wód (piezometry)

Studnie wiercone to coraz częstsze rozwiązanie dla indywidualnych klientów, posiadających zabudowę jednorodzinną lub rekreacyjną wraz z przyległym terenem. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie korzystne gdy trzeba zadbać o podlewanie ogródka lub trawnika wodą dostarczaną siecią wodociągową. Aktualnie prawo dopuszcza wykonanie takiej studni na potrzeby własne (nie produkcyjne) bez żadnych zezwoleń do głębokości 30,0 m i wydajności 5000 l/dobę.

Wiercenie studni (studniarstwo) to jedna z głównych usług oferowanych przez naszą firmę klientom indywidualnym. Studnia wiercona wykonywana przez nas zabudowana jest rurami PCV o średnicy 160 mm (na życzenie Klienta może być inna) z filtrem obłożonym siatką (dobraną do warunków naturalnych warstwy wodonośnej) oraz obsypką żwirową. W ramach wiercenia studni przeprowadzamy pompowanie oczyszczające i pomiarowe (określające wydajność otworu studziennego).

Wieloletnie doświadczenie, duża ilość wykonanych studni - ponad 1000 sztuk !!! - oraz dobra znajomość warunków gruntowych (szczególnie w rejonie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego), poparta analizą map geologicznych, hydrogeologicznych i materiałów archiwalnych pozwala nam przy kontakcie z klientem na szybką ocenę możliwości i spodziewanej głębokości studni, a co za tym idzie kosztów związanych z usługą.

Dla firm i przedsiębiorstw korzystających z wody na potrzeby produkcyjne (definiowane przez Prawo Wodne jako szczególne korzystanie z wód) oferujemy sporządzenie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonania urządzeń do poboru wody.

Nasz specjalista ds. studni wierconych odpowie na Państwa pytania związane z wykonaniem studni. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie Klienta, wykonujemy (usługa bezpłatna) wizję terenową na działce Klienta w celu ustalenia miejsca i technicznych możliwości wykonania studni.

Bezpośredni kontakt ws. wykonywania studni : 605 054 794.
W celu rozmów nt. studni i innych prac geologicznych zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

Zajmujemy się wykonawstwem urządzeń do monitoringu wód gruntowych (piezometry). Instalacja tego typu urządzeń wymagana jest wokół inwestycji mogących potencjalnie wpływać na środowisko (tj. stacje paliw, składowiska odpadów), jak również przy budowlach hydrotechnicznych (tj. jazy, śluzy i zapory ziemne).

zdj. Wykonany piezometr

We współpracy z podwykonawcami wykonujemy również kolektory gruntowe pionowe – jako systemy zamknięte oraz studnie zasilające i chłonne – jako systemy otwarte na potrzeby pompy ciepła jak również niezbędne opracowania (wymagane przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) przedwykonawcze i powykonawcze do tego typu instalacji.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą >>>

Galeria zdjęć