Logo

Zakład Usług Geologicznych GRUNT s.c.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
tel.: 77 453 64 52, 601 405 593
e-mail: grunt@grunt.opole.pl

 

Maszyny i urządzenia


Powiększenie
Wiertnica KNEBEL na samochodzie Mercedes-Unimog:
 •  wiercenia rurowane do głębokości 40m i średnicy 200 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 40 m średnicy 180 mm
 •  wiercenia szybkoobrotowe
 •  wiercenia studzienne

Powiększenie
Wiertnica MESA-XL na samochodzie MAN:
 •  wierceni a na płuczkę do głębokości 150m
 •  wiercenia młotkiem dolnym do głębokości 150 m
 •  wiercenia rurowane do głębokości 50 m i średnicy 300 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 30 m
 •  wiercenia studzienne

Powiększenie
Wiertnica H20 SG na samochodzie Gazela:
 •  wiercenia rurowane do głębokości 20 m i średnicy 160 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 25 m i średnicy 140 mm

Powiększenie
Wiertnica ŁBU na samochodzie ZIŁ-131:
 •  wiercenia rurowane do głębokości 40m i średnicy 300 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 40 m i średnicy 180 mm
 •  wiercenia studzienne

Powiększenie
Wiertnica UGB 50 na samochodzie GAZ-66   
 • wiercenia rurowane do głębokości 20m i średnicy 250 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 30 m i średnicy 180 mm
 •  wiercenia studzienne

Powiększenie
Wiertnica URB na samochodzie ZIŁ-131:
 •  wiercenia rurowane do głębokości 40m i średnicy 300 mm
 •  wiercenia nierurowane do głębokości 30 m i średnicy 180 mm
 •  wiercenia studzienne

Powiększenie
Ponton
– platforma wiertnicza do wierceń na wodzie

Powiększenie
Zestaw wiertniczy ZL-69:
 •  wiercenia ręczne, okrętne rurowane do głębokości 15 m i średnicy 200 mm
 •  zestawy wiertnicze lekkie do wierceń małośrednicowych do głębokości 10 m

Powiększenie
Sondy dynamiczne:
 • lekkie – DPL
 •  ciężkie – DPSH
 •  cylindryczne SPT

Powiększenie
Płyta VSS:
 •  określenie wtórnego modułu odkształcenia
 •  określenie wskaźnika odkształcenia
 •  określenie wskaźnika zagęszczenia


Powiększenie
Płyta dynamiczna: 
 • określenie wtórnego modułu odkształcenia
 •  określenie wskaźnika zagęszczenia
 •  określenie stopnia zagęszczenia

Powiększenie
Sonda udarowo obrotowa SLVT:
 • do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie

Powiększenie
Komplet osprzętu do badań laboratoryjnych parametrów gruntu, m.in.:
 •  badanie wilgotności i gęstości objętościowej gruntu
 •  badanie granic konsystencji (Atterberga )
 •  analizy uziarnienia i areometryczne
 •  badanie wskaźnika piaskowego i kapilarności biernej
 •  badanie edometrycznego modułu ściśliwości
 •  badanie zawartości części organicznych
 •  badanie wskaźnika zagęszczenia w aparacie Proctora