Logo

Zakład Usług Geologicznych GRUNT s.c.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
tel.: 77 453 64 52, 601 405 593
e-mail: grunt@grunt.opole.pl

 

Zakres oferowanych usług


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

 • Odwierty geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne, odkrywki
Posiadamy różnorodny sprzęt wiertniczy na urządzeniach samojezdnych, pozwalający rozpoznać teren do głębokości 50,0m. Otwory wiertnicze wykonujemy w średnicach 50 – 350 mm. Preferujemy... czytaj więcej
 
 • Projektowanie i dokumentowanie geologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
Prace terenowe najczęściej kończymy opracowaniem kameralnym. Stanowią je różnego rodzaju dokumentacje, opinie i raporty. Wykonujemy kompleksowe opracowania zarówno w zakresie geologii inżynierskiej (dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczna - w zależności... czytaj więcej
 
 • Studnie wiercone
Studnie wiercone to coraz częstsze rozwiązanie dla indywidualnych klientów, posiadających zabudowę jednorodzinną lub rekreacyjną wraz z przyległym terenem. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie korzystne... czytaj więcej
 
 • Wiercenie, odwierty na wodzie, z powierzchni rzek i zbiorników wodnych
W razie potrzeby wiercenia na wodzie, z powierzchni zbiorników (wody śródlądowe, rzeki, osadniki) wykorzystujemy własnej konstrukcji ponton wiertniczy. Służy on przede wszystkim do wierceń w dnach i pobierania prób osadów dennych. Ma on budowę katamaranu... czytaj więcej
 
 • Geotechniczne obsługi budów i robót ziemnych
Zajmujemy się również dziedziną pod szeroką nazwą: obsługa geotechniczna obiektów kubaturowych i liniowych na etapie ich realizacji. Dzięki posiadanemu sprzętowi jesteśmy w stanie przeprowadzić kontrolę zagęszczenia... czytaj więcej
 
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe dla obiektów hydrotechnicznych (piezometry, repery)
Oferujemy wykonanie prac związanych z reperami głębinowymi, wierconymi reperami odniesienia i piezometrami otwartymi. czytaj więcej

 • Wiercenia nietypowe dla innych celów
Potrzeby klientów bywają różne dlatego  wykonujemy również takie prace jak: wiercenia pod ogrodzenia, uziemienia, otwory techniczne do montażu różnego rodzaju urządzeń. czytaj więcej

 • Opracowania ekofizjograficzne
Ekofizjografie ogólne i szczegółowe. 

 • Analizy chemiczne
Akredytowane badanie gruntu i wody w zakresie analizy podstawowej, pełnej i rozszerzonej wg potrzeb zamawiającego (metale ciężkie, fenole, detergenty, pestycydy, substancje ropopochodne BTX, WWA, PCB), akredytowane pobieranie prób gruntów i wody do badań. 
 
 • Ochrona środowiska
Projektowanie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i gruntów dla wysypisk i odpadów, stacji paliw i innych obiektów uciążliwych dla środowiska. 

 • Sondowanie statyczne (CPT, CPTU), sejsmiczne (SCPTU), dylatometryczne (DMT) wraz z interpretacją
Prace te wykonujemy we współpracy z wiodącym w kraju Wykonawcami czytaj więcej

 • Odwierty pod pionowe kolektory pomp ciepła
Prace te wykonujemy we współpracy z wiodącym w kraju Wykonawcami 

 • Wiercenia rdzeniowane
Prace te wykonujemy we współpracy z wiodącym w kraju Wykonawcami