Logo

Zakład Usług Geologicznych GRUNT s.c.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
tel.: 77 453 64 52, 601 405 593
e-mail: grunt@grunt.opole.pl

 

Geotechniczne obsługi budów i robót ziemnych


Zajmujemy się również dziedziną pod szeroką nazwą: obsługa geotechniczna obiektów kubaturowych i liniowych na etapie ich realizacji. Dzięki posiadanemu sprzętowi jesteśmy w stanie przeprowadzić kontrolę zagęszczenia wbudowywanych warstw nasypowych i gruntów w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów.

W ramach obsługi geotechnicznej budów wykonujemy badania laboratoryjne cech fizycznych gruntów min. w aparacie Proctora. Kontrola zagęszczenia gruntu wykonywana jest przez nas zarówno w terenie jak i w laboratorium i na jej potrzeby wykorzystywane są następujące urządzenia:
 
  • sonda lekka dynamiczna – do badania stopnia i wskaźnika zagęszczenia,
  • lekka płyta dynamiczna – do badania modułu odkształcenia podłoża,
  • płyta VSS – do badania modułów odkształcenia podłoża,
  • sonda udarowo obrotowa SLVT – do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie.
Więcej zdjęć w galerii

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie