Logo

Zakład Usług Geologicznych GRUNT s.c.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
tel.: 77 453 64 52, 601 405 593
e-mail: grunt@grunt.opole.pl

 

Studnie wiercone


Studnie wiercone to coraz częstsze rozwiązanie dla indywidualnych klientów, posiadających zabudowę jednorodzinną lub rekreacyjną wraz z przyległym terenem. Własna studnia uniezależnia od dostaw wody przesyłanej siecią wodociągową jak również przyczynia się do obniżenia kosztów korzystania z wody, co jest niezmiernie istotne w sytuacji kiedy chcemy np. zadbać o roślinność wokół domu. Aktualnie prawo dopuszcza wykonanie takiej studni na potrzeby własne (nieprodukcyjne) bez żadnych zezwoleń do głębokości 30,0 m i wydajności 5000 l/dobę. Wiercenie studni to jedna z głównych usług oferowanych przez naszą firmę klientom indywidualnym. Studnia wiercona wykonywana przez nas zabudowana jest rurami PCV o średnicy 160 mm (na życzenie Klienta może być inna) z filtrem obłożonym siatką (dobraną do warunków naturalnych warstwy wodonośnej) oraz obsypką żwirową. W ramach wiercenia studni przeprowadzamy pompowanie oczyszczające i pomiarowe (określające wydajność otworu studziennego).

Wieloletnie doświadczenie, duża ilość wykonanych studni - ponad 2500 sztuk !!! - oraz bardzo dobra znajomość warunków gruntowych (szczególnie w rejonie województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego), poparta analizą map geologicznych, hydrogeologicznych i materiałów archiwalnych pozwala nam przy kontakcie z klientem na szybką ocenę możliwości i spodziewanej głębokości studni, a co za tym idzie kosztów związanych z usługą. Dla firm i przedsiębiorstw korzystających z wody na potrzeby produkcyjne (definiowane przez Prawo Wodne jako szczególne korzystanie z wód) oferujemy pomoc przy sporządzeniu niezbędnej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonania urządzeń do poboru wody. Nasz specjalista ds. studni wierconych odpowie na Państwa pytania związane z wykonaniem studni. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie Klienta, wykonujemy (usługa bezpłatna) wizję terenową na działce Klienta w celu ustalenia miejsca i technicznych możliwości wykonania studni. Bezpośredni kontakt ws. wykonywania studni: 605 054 794. W celu rozmów nt. studni i innych prac geologicznych zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura przy ul. Grunwaldzkiej 3a w Opolu.

We współpracy z podwykonawcami wykonujemy również kolektory gruntowe pionowe – jako systemy zamknięte oraz studnie zasilające i chłonne – jako systemy otwarte na potrzeby pompy ciepła jak również niezbędne opracowania (wymagane przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) przedwykonawcze i powykonawcze do tego typu instalacji.

Więcej zdjęć w galerii

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie