Logo

Zakład Usług Geologicznych GRUNT s.c.
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a
tel.: 77 453 64 52, 601 405 593
e-mail: grunt@grunt.opole.pl

 

Maszyny i urządzenia


Powiększenie
Wiertnica Mercedes UNIMOG

Powiększenie


Powiększenie
Wiertnica H20 SG
– samojezdna na samochodzie GAZELA do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych małośrednicowych...


Powiększenie
Wiertnica ŁBU 50M
- samojezdna, do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych mało i wielkośrednicowych...  

Powiększenie
Wiertnica UGB 50
- samojezdna do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych małośrednicowych.

Powiększenie
Wiertnica URB 2A-2
- samojezdna, do wykonywania wierceń obrotowych, udarowo-obrotowych, obrotowych na płuczkę mało i wielkośrednicowych...

Powiększenie
Ponton
– platforma wiertnicza do wierceń na wodzie

Powiększenie
 zestawy wiertnicze ręczne lekkie i ciężkie – do wierceń okrętnych

Powiększenie
Sondy lekkie, ciężkie, cylindryczne SPT

Powiększenie
 Płyta VVS

Powiększenie
 Lekka płyta dynamiczna

Powiększenie
Sonda udarowo obrotowa SLVT
– do badania wytrzymałości gruntu na ścinanie

Powiększenie
Komplet osprzętu do badań laboratoryjnych parametrów gruntu
- wilgotności gruntu, gęstości objętościowej gruntu, analizy uziarnienia, wskaźnika piaskowego, kapilarności biernej, modułów edometrycznych, pęcznienia, zawartości części organicznych, wskaźnika zagęszczenia metodą Proctora,